Tangut Manuscripts with Tibetan Phonetic Glosses

Index of Tangut Characters with Corresponding Tibetan Phonetic Glosses

The following table lists Tangut characters with the corresponding Tibetan glosses that occur in various manuscript sources. The table omits some incomplete glosses. Be aware that due to the difficulty of reading some of the Tibetan glosses, it is probable that the table incorporates some erroneous readings.

The following manuscripts were used as the source for the table :

An index of Tibetan phonetic glosses with corresponding Tangut characters is also available.Table of Tangut Characters with Corresponding Tibetan Phonetic Glosses

Tangut Character Tibetan Phonetic Glosses
LFW2008 Character Reading Tibetan Source(s)
L0009 L0009 śjwo sho ཤོ Or.12380/1842 [×1]
L0010 L0010 źji gza གཟ Or.12380/3495 [×1]
L0015 L0015 ɣjɨ̣ rgi རྒི Or.12380/1842 [×3]
L0046 L0046 ljij le ལེ Or.12380/3910 [×2]
l[?] Or.12380/3910 [×1]
L0089 L0089 tśhja̱ cha' ཆའ Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
L0092 L0092 mja ma Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3909 [×2]
Or.12380/3911 [×1]
L0100 L0100 lew kli ཀླི Or.12380/1842 [×3]
Or.12380/3910 [×1]
L0105 L0105 kjụ rkyu རྐྱུ Or.12380/1842 [×1]
L0140 L0140 rejr re རེ Or.12380/3910 [×1]
[?]e Or.12380/3910 [×1]
L0163 L0163 mjɨ̱ mu མུ Or.12380/3910 [×1]
dmi དམི Or.12380/3910 [×1]
L0206 L0206 bu̱ 'bu འབུ Or.12380/3495 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
L0290 L0290 sju su སུ Or.12380/3495 [×1]
zu ཟུ Or.12380/1842 [×4]
Or.12380/3910 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
[?]u Or.12380/3910 [×1]
L0322 L0322 tśhjwo cho' ཆོའ Or.12380/1842 [×1]
[?]o Or.12380/1842 [×1]
L0369 L0369 thju̱ thu ཐུ Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
L0388 L0388 thja tha Or.12380/3909 [×1]
L0433 L0433 bju 'bu འབུ Or.12380/1842 [×4]
Or.12380/3910 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
'[?]u འ​ུ Or.12380/3911 [×1]
'ba འབ Or.12380/3911 [×1]
L0441 L0441 sjwɨ bsu བསུ Or.12380/1842 [×1]
L0467 L0467 tsji̱r rtse རྩེ Or.12380/1842 [×2]
L0508 L0508 ŋwu ngu ངུ Or.12380/1842 [×7]
L0535 L0535 śjij she ཤེ Or.12380/1842 [×2]
zhe ཞེ Or.12380/1842 [×1]
L0638 L0638 njij gne' གནེའ Or.12380/1842 [×1]
L0705 L0705 zjịj gze གཟེ Or.12380/3910 [×1]
gz[?] གཟ Or.12380/3911 [×1]
g[?] Or.12380/3910 [×1]
L0724 L0724 njɨ ni ནི Or.12380/1842 [×3]
Or.12380/3909 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
L0752 L0752 tśja ca Or.12380/1842 [×1]
ca' ཅའ Or.12380/1842 [×2]
L0791 L0791 ljạ lda ལྡ Or.12380/3909 [×1]
L0795 L0795 rjɨr ri རི Or.12380/3911 [×1]
L0797 L0797 phji phi ཕི Or.12380/3911 [×1]
L0837 L0837 lja̱ lda ལྡ Or.12380/1842 [×1]
L0930 L0930 dju 'du འདུ Or.12380/3909 [×1]
'du' འདུའ Or.12380/1842 [×3]
L0998 L0998 dzji̱j dze' ཛེའ Or.12380/1842 [×1]
'dze འཛེ Or.12380/1842 [×1]
'dzhe འཛྷེ Or.12380/3909 [×1]
'[?] Or.12380/1842 [×1]
L1045 L1045 dạ dha དྷ Or.12380/1842 [×2]
L1100 L1100 tshja tsha Or.12380/1842 [×2]
L1101 L1101 ·jij gyie གཡིེ Or.12380/1842 [×1]
L1120 L1120 njɨ̱ gn{i} གནི Or.12380/3495 [×1]
L1136 L1136 gu bgu བགུ Or.12380/3911 [×1]
bg[?] བག Or.12380/3911 [×1]
L1139 L1139 ·jij ye ཡེ Or.12380/1842 [×5]
Or.12380/3909 [×1]
Or.12380/3910 [×1]
[?]e Or.12380/3909 [×1]
Or.12380/3910 [×1]
L1204 L1204 njijr rne རྣེ Or.12380/3911 [×1]
L1223 L1223 phjo̱ pho ཕོ Or.12380/3911 [×1]
L1245 L1245 ·jij ye ཡེ Or.12380/3909 [×2]
Or.12380/3910 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
g.ye གཡེ Or.12380/3910 [×1]
Or.12380/3911 [×3]
g.[?]e ག​ེ Or.12380/1842 [×1]
L1262 L1262 źjị gzhi གཞི Or.12380/3495 [×1]
L1278 L1278 ·jɨ yi ཡི Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3909 [×1]
g.yi གཡི Or.12380/1842 [×7]
g.yi' གཡིའ Or.12380/3910 [×1]
Or.12380/1842 [×2]
L1290 L1290 tsew tsi ཙི Or.12380/1842 [×1]
tsa Or.12380/1842 [×1]
gtsi' གཙིའ Or.12380/1842 [×1]
L1319 L1319 tshji tshi ཚི Or.12380/1842 [×1]
L1326 L1326 kjɨ ki ཀི Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3911 [×2]
L1332 L1332 de̱j 'dhe འདྷེ Or.12380/1842 [×1]
'dhe' འདྷེའ Or.12380/1842 [×1]
L1346 L1346 ·jar 'gyar འགྱར Or.12380/3495 [×1]
L1364 L1364 ŋa nga' ངའ Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3909 [×1]
dnga' དངའ Or.12380/1842 [×3]
Or.12380/3910 [×1]
L1453 L1453 rjɨr ri རི Or.12380/3910 [×1]
L1542 L1542 ku bku བཀུ Or.12380/1842 [×4]
Or.12380/3909 [×1]
L1546 L1546 ljụ lu ལུ Or.12380/1842 [×5]
Or.12380/3495 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
[?]u Or.12380/3911 [×1]
lu' ལུའ Or.12380/1842 [×1]
L1582 L1582 gjịj gye གྱེ Or.12380/3910 [×1]
L1616 L1616 ·o wo ཝོ Or.12380/3910 [×1]
L1638 L1638 gji 'gyi འགྱི Or.12380/3911 [×2]
'gyi' འགྱིའ Or.12380/3911 [×1]
L1737 L1737 ka gha གྷ Or.12380/3909 [×2]
L1747 L1747 nur rnu རྣུ Or.12380/3911 [×1]
L1770 L1770 lhjwi b.lhi' བལྷིའ Or.12380/1842 [×1]
L1771 L1771 sjịj gse' གསེའ Or.12380/1842 [×1]
L1801 L1801 dzjij 'dze འཛེ Or.12380/1842 [×1]
L1871 L1871 sjij se' སེའ Or.12380/3911 [×2]
L1888 L1888 'bu འབུ Or.12380/3910 [×1]
L1891 L1891 tśjɨ̣ gci' གཅིའ Or.12380/3909 [×1]
L1902 L1902 wer we ཝེ Or.12380/3495 [×1]
L1906 L1906 nio̱w gnu གནུ Or.12380/1842 [×1]
gno' གནོའ Or.12380/3910 [×1]
L1913 L1913 dźjiar '[?]i འ​ི Or.12380/3495 [×1]
L1918 L1918 mji dmi དམི Or.12380/1842 [×2]
L1946 L1946 ldi ལྡི Or.12380/3910 [×1]
L1959 L1959 kjir rkyi རྐྱི Or.12380/3910 [×1]
L2019 L2019 thja tha Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3911 [×2]
L2090 L2090 lew li ལི Or.12380/3911 [×1]
ldi ལྡི Or.12380/3911 [×1]
L2098 L2098 ŋa nga Or.12380/1842 [×2]
d[?]' ད◌འ Or.12380/1842 [×1]
L2104 L2104 śji shi ཤི Or.12380/3911 [×1]
L2173 L2173 thju thu ཐུ Or.12380/3911 [×2]
L2180 L2180 dźjɨ̱r gji' གཇིའ Or.12380/1842 [×1]
L2184 L2184 zjịj ze ཟེ Or.12380/3910 [×1]
gze གཟེ Or.12380/3910 [×1]
L2191 L2191 dzjọ gzo གཟོ Or.12380/3495 [×1]
L2194 L2194 mjij dme དམེ Or.12380/3910 [×1]
L2226 L2226 we d.wi དཝི Or.12380/3911 [×1]
L2290 L2290 low lo[?] ལོ Or.12380/3909 [×2]
L2302 L2302 ljɨ li ལི Or.12380/3910 [×1]
L2392 L2392 sjwɨj bse བསེ Or.12380/3495 [×1]
L2396 L2396 dzu̱ bdzu' བཛུའ Or.12380/3911 [×1]
L2449 L2449 be dbwi' དབྭིའ Or.12380/3911 [×1]
L2467 L2467 wjạ dwa' དཝའ Or.12380/3911 [×1]
L2472 L2472 gjwɨ bgyui བགྱིུ Or.12380/3910 [×1]
L2484 L2484 nio̱w nu ནུ Or.12380/1842 [×1]
gnu གནུ Or.12380/1842 [×2]
L2513 L2513 ·ju yu ཡུ Or.12380/3910 [×1]
L2518 L2518 nji̱j ne ནེ Or.12380/3911 [×1]
L2533 L2533 djɨr dir དིར Or.12380/3909 [×1]
Or.12380/3910 [×1]
L2541 L2541 dzjwo bdzo བཛོ Or.12380/1842 [×1]
L2583 L2583 nji brnu བརྣུ Or.12380/3495 [×1]
L2596 L2596 pjụ pu པུ Or.12380/3495 [×1]
L2612 L2612 phju pho ཕོ Or.12380/1842 [×1]
pho' ཕོའ Or.12380/1842 [×1]
L2679 L2679 njɨ ni ནི Or.12380/3911 [×1]
L2698 L2698 tsji̱r rtse རྩེ Or.12380/1842 [×3]
Or.12380/3910 [×1]
L2699 L2699 nwə gn{e} གནེ Or.12380/3495 [×1]
L2736 L2736 bia̱ 'bar འབར Or.12380/1842 [×1]
L2753 L2753 lhe̱w lhi ལྷི Or.12380/1842 [×2]
Or.12380/3911 [×1]
L2763 L2763 ɣu rgu རྒུ Or.12380/1842 [×2]
L2783 L2783 lhjwịj lhi ལྷི Or.12380/3911 [×1]
L2797 L2797 lho lho ལྷོ Or.12380/3910 [×1]
L2983 L2983 ·u wu ཝུ Or.12380/3910 [×1]
L3015 L3015 lhjụ lhu ལྷུ Or.12380/3911 [×2]
L3027 L3027 kụ bku' བཀུའ Or.12380/1842 [×1]
L3133 L3133 sjij gse' གསེའ Or.12380/1842 [×1]
L3183 L3183 wo wo ཝོ Or.12380/1842 [×2]
L3195 L3195 gjwi bgyi བགྱི Or.12380/1842 [×6]
L3200 L3200 tśhjiw chi' ཆིའ Or.12380/1842 [×1]
L3228 L3228 thjo̱ 'tho འཐོ Or.12380/3911 [×1]
L3229 L3229 ŋwə̱ bngu བངུ Or.12380/3911 [×1]
L3266 L3266 dzju 'dzu འཛུ Or.12380/3495 [×1]
L3277 L3277 tshja cha' ཆའ Or.12380/3911 [×1]
L3315 L3315 tsə̣ rts[?] རྩ Or.12380/3911 [×1]
L3351 L3351 ɣjiw dgi དགི Or.12380/3911 [×2]
L3406 L3406 pjụ dpu' དཔུའ Or.12380/3911 [×1]
L3469 L3469 sjij ze ཟེ Or.12380/3910 [×2]
z{e} ཟེ Or.12380/3909 [×1]
gse' གསེའ Or.12380/1842 [×1]
L3485 L3485 lạ lda ལྡ Or.12380/3911 [×2]
L3493 L3493 rjur ru རུ Or.12380/3910 [×1]
L3527 L3527 mja ma Or.12380/1842 [×1]
L3574 L3574 tsjij tse ཙེ Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3495 [×1]
L3583 L3583 tja ta Or.12380/1842 [×5]
Or.12380/3911 [×2]
L3589 L3589 dzjɨj g[?] Or.12380/3910 [×1]
L3591 L3591 nji̱ gni' གནིའ Or.12380/3909 [×1]
L3691 L3691 war wa Or.12380/1842 [×1]
L3735 L3735 tjị sti སྟི Or.12380/1842 [×2]
L3756 L3756 twẹ bti' བཏིའ Or.12380/1842 [×2]
b[?] Or.12380/1842 [×2]
L3818 L3818 mjijr rme རྨེ Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3495 [×1]
L3819 L3819 lu b.lu' བལུའ Or.12380/3911 [×3]
L3830 L3830 njij ne ནེ Or.12380/1842 [×3]
L3844 L3844 dźjịj [?]je' ཇེའ Or.12380/3909 [×1]
L3851 L3851 tser rtsi རྩི Or.12380/3909 [×2]
L3852 L3852 dźjij gje' གཇེའ Or.12380/1842 [×1]
g[?]e ག​ེ Or.12380/3909 [×1]
L3974 L3974 tshji̱ tshi ཚི Or.12380/1842 [×1]
L4024 L4024 zjɨ̣ zi' ཟིའ Or.12380/1842 [×1]
gzi གཟི Or.12380/3910 [×1]
L4027 L4027 njɨ̱ gni གནི Or.12380/1842 [×2]
Or.12380/3910 [×1]
Or.12380/3911 [×3]
L4174 L4174 mju mu མུ Or.12380/3910 [×1]
L4293 L4293 sji si སི Or.12380/3909 [×1]
L4342 L4342 dja dha' དྷའ Or.12380/3911 [×1]
L4343 L4343 lhejr re རེ Or.12380/3909 [×1]
L4408 L4408 mə̱ dm[?] དམ Or.12380/3910 [×1]
L4444 L4444 ljɨ̣ li ལི Or.12380/3911 [×1]
ldi ལྡི Or.12380/3910 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
L4456 L4456 tha le' ལེའ Or.12380/3910 [×1]
L4460 L4460 dju̱ 'du འདུ Or.12380/3909 [×1]
L4481 L4481 śjɨ shi ཤི Or.12380/1842 [×1]
sh[?] Or.12380/3909 [×1]
L4515 L4515 tshọ tsho' ཚོའ Or.12380/3910 [×1]
L4573 L4573 bji 'bi འབི Or.12380/3495 [×1]
L4575 L4575 mo mo[?] མོ Or.12380/3909 [×1]
L4601 L4601 nja na Or.12380/1842 [×2]
L4625 L4625 mji̱j me མེ Or.12380/1842 [×1]
L4628 L4628 dwər 'dwar འདྭར Or.12380/3495 [×1]
L4684 L4684 mej dmi དམི Or.12380/3909 [×1]
L4713 L4713 rjur ru རུ Or.12380/1842 [×1]
[?]u Or.12380/1842 [×1]
g.[?]u ག​ུ Or.12380/1842 [×1]
g.ru' གརུའ Or.12380/1842 [×1]
L4719 L4719 kiẹj ke ཀེ Or.12380/3495 [×1]
dke' དཀེའ Or.12380/3910 [×1]
dkyue དཀྱེུ Or.12380/1842 [×1]
L4751 L4751 sej gse' གསེའ Or.12380/3911 [×2]
gse[?] གསེ Or.12380/3911 [×1]
L4778 L4778 śjạ sha[?] Or.12380/3909 [×1]
L4797 L4797 ·jwɨr d.wi དཝི Or.12380/3911 [×2]
d.wir དཝིར Or.12380/1842 [×3]
L4823 L4823 khja̱ kha Or.12380/3909 [×1]
L4856 L4856 tjij stu སྟུ Or.12380/3910 [×1]
L4884 L4884 nji ni ནི Or.12380/3909 [×1]
L4902 L4902 ŋwu̱ ngu ངུ Or.12380/1842 [×1]
L5030 L5030 ɣiwej bge བགེ Or.12380/3911 [×1]
L5040 L5040 kia̱ bkar བཀར Or.12380/1842 [×1]
L5047 L5047 nwə [?]' Or.12380/3911 [×1]
L5057 L5057 ɣiej dge དགེ Or.12380/1842 [×1]
dgyue དགྱེུ Or.12380/1842 [×1]
'ge འགེ Or.12380/3495 [×1]
L5113 L5113 wji d.wi དཝི Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3909 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
L5120 L5120 swew bsi' བསིའ Or.12380/3910 [×1]
L5130 L5130 rjur ru རུ Or.12380/3495 [×1]
L5185 L5185 dźja̱ '[?]u འ​ུ Or.12380/3495 [×1]
L5215 L5215 wjɨ̣ d.wa དཝ Or.12380/1842 [×1]
L5285 L5285 ljɨ li ལི Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3909 [×1]
Or.12380/3910 [×1]
L5354 L5354 thjɨ thi ཐི Or.12380/1842 [×3]
L5379 L5379 tśjɨ gci' གཅིའ Or.12380/3911 [×1]
gci[?] གཅི Or.12380/3911 [×1]
gtsi' གཙིའ Or.12380/1842 [×1]
g[?]i ག​ི Or.12380/3911 [×1]
L5390 L5390 phie phi ཕི Or.12380/1842 [×2]
phi' ཕིའ Or.12380/1842 [×1]
L5399 L5399 khju dgyu དགྱུ Or.12380/3910 [×1]
L5407 L5407 du bdhu' བདྷུའ Or.12380/3911 [×1]
L5414 L5414 rejr re' རེའ Or.12380/1842 [×1]
L5435 L5435 we̱ wi ཝི Or.12380/3909 [×1]
wi[?] ཝི Or.12380/3909 [×1]
d.w[?] དཝ Or.12380/3909 [×1]
L5447 L5447 do dho དྷོ Or.12380/1842 [×1]
L5498 L5498 ·jij g.ye གཡེ Or.12380/3910 [×2]
Or.12380/3911 [×1]
g.[?] Or.12380/3910 [×1]
L5523 L5523 rjar ra Or.12380/3909 [×1]
L5612 L5612 tshji̱j tshe ཚེ Or.12380/1842 [×4]
Or.12380/3911 [×1]
'tshe འཚེ Or.12380/3909 [×2]
'ch[?] འཆ Or.12380/3910 [×1]
L5621 L5621 lhu b.lhu' བལྷུའ Or.12380/1842 [×1]
L5632 L5632 tshjɨ tshe ཚེ Or.12380/1842 [×2]
L5645 L5645 tjị sti སྟི Or.12380/1842 [×2]
L5655 L5655 ljɨ̣ ldi ལྡི Or.12380/3495 [×1]
L5688 L5688 wa wa Or.12380/1842 [×1]
L5712 L5712 dźjwa bja' བཇའ Or.12380/3911 [×1]
L5771 L5771 tshwew btshi བཚི Or.12380/1842 [×2]
btshi' བཚིའ Or.12380/1842 [×2]
L5795 L5795 mjɨ mu མུ Or.12380/1842 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
L5815 L5815 tsjɨ tsi ཙི Or.12380/1842 [×1]
L5834 L5834 lej le' ལེའ Or.12380/3911 [×1]
L5865 L5865 sọ so སོ Or.12380/3495 [×2]
gso' གསོའ Or.12380/1842 [×3]
Or.12380/3910 [×1]
Or.12380/3911 [×1]
L5875 L5875 źjị gzhi གཞི Or.12380/3909 [×1]
L5880 L5880 ŋwu ngu ངུ Or.12380/1842 [×3]
Or.12380/3909 [×1]
Or.12380/3911 [×4]
L5932 L5932 mu མུ Or.12380/3911 [×1]
dmu དམུ Or.12380/1842 [×1]
L5981 L5981 ·a a Or.12380/1842 [×1]
L5993 L5993 kha kha Or.12380/3495 [×1]
kh+ha ཁྷ Or.12380/1842 [×5]
L6074 L6074 kha kh+ha ཁྷ Or.12380/3909 [×1]
Or.12380/3910 [×2]
Or.12380/3911 [×3]


Published: 2011-12-19. Last modified: 2011-12-19.


Tangut Manuscripts with Tibetan Phonetic Glosses

BabelStone Home Page